Gwarancja

Każde urządzenie objęte jest gwarancją. Okres gwarancji do 60 MIESIĘCY uzależniony jest od rodzaju urządzenia oraz sposobu zakupu. Szczegóły znajdują się w karcie gwarancyjnej.

W przypadku napotkania jakiejkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia, w pierwszej kolejności należy powrócić do instrukcji obsługi, być może zawarte w niej informacje pozwolą rozwiać niepokój. Jeżeli pomimo zapewnienia odpowiednich warunków pracy, problemu nie udało się usunąć pomocne może okazać się odwiedzenie zakładki „problemy i rozwiązania” na stronie http://nutoolserwis.pl Mamy nadzieję, że przynajmniej jedna porada będzie trafna i pozwoli na usunięcie zaistniałej usterki. Jeżeli pomimo starań urządzenie nie spełnia określonych parametrów pracy należy zgłosić urządzenie do naprawy, którą wykona Serwis Centralny.

Karta gwarancyjna do pobrania tutaj

Karta gwarancyjna wózki Stanley do pobrania tutaj

Naprawy gwarancyjne - REKLAMACJE

Wszystkie sprzedawane w Sklepie urządzenia objęte są gwarancją.

W pierwszej kolejności reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@nuair.pl

Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie kompletnego urządzenia w stanie rozmontowanym (po uprzednim zgłoszeniu reklamacji sklep@nuair.pl), z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną oraz wypełnionym protokołem reklamacyjnym do pobrania tutaj

Nasz Sklep rozpatruje reklamacje w systemie DOOR TO DOOR

Odsyłane urządzenie musi zawierać obowiązkowo: kopię dowodu zakupu, kartę gwarancyjną, uzupełniony protokół reklamacyjny oraz posiadać kompletne wyposażenie.

Spakowanie urządzenia leży po stronie zgłaszającego reklamację. Zalecane jest przesyłanie urządzeń w firmowym opakowaniu, jeżeli opakowanie firmowe nie jest dostępne należy na czas transportu odpowiednio przygotować i zabezpieczyć wewnętrznie urządzenie w opakowaniu zastępczym. Szczególną uwagę należy zwrócić na wysyłkę kompresorów, agregatów prądotwórczych oraz maszyn warsztatowych, które powinny być stabilnie ustawione w pozycji stojącej jak w czasie normalnej pracy, z naklejką „Ostrożnie szkło”, „Góra”. Dodatkowo należy zdekompletować: filtry, uchwyty, kółka transportowe, stojaki oraz zabezpieczyć otwory uzupełniania oleju przez przypadkowym wylaniem oleju itd.

Poniżej znajdują się wytyczne dotyczące spakowania konkretnych typów urządzeń w formie plików do pobrania.

- Instrukcja spakowania kompresorów

- Instrukcja spakowania generatorów

- Instrukcja spakowania maszyn

Jeżeli przesłane urządzenie nie będzie spełniało powyższych warunków zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami transportu oraz naprawy.

Po naprawie urządzenie zostanie odesłane do miejsca z którego zostało przysłane do naprawy.

Reklamacje po okresie gwarancji

Serwis centralny NUAIR Polska zajmuje się naprawami gwarancyjnymi jak również naprawami urządzeń będących już po okresie gwarancji.

W przypadku usterki po okresie gwarancji należy przesłać urządzenie do Serwisu Centralnego (ul. Szyszkowa 20a, 02-285 Warszawa). Zawsze przed wysyłką reklamacji należy skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail sklep@nuair.pl

Do przesyłki należy dołączyć informację zawierającą:

- opis zaobserwowanej nieprawidłowości w funkcjonowaniu

- dane do odesłania urządzenia

- numer telefonu

- dane do wystawienia faktury za naprawę i transport

Towar należy pakować tak, aby nie ulegał uszkodzeniu podczas transportu. Szczególną uwagę należy zwrócić na wysyłkę kompresorów, agregatów prądotwórczych oraz maszyn warsztatowych, które powinny być stabilnie ustawione w pozycji stojącej jak w czasie normalnej pracy, z naklejką „Ostrożnie szkło”, „Góra”. Dodatkowo należy zdekompletować: filtry, uchwyty, kółka transportowe, stojaki oraz zabezpieczyć otwory uzupełniania oleju przez przypadkowym wylaniem oleju itd.

Po dostarczeniu urządzenia zostanie wykonana płatna ekspertyza, Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o kosztach naprawy i w przypadku akceptacji całkowitych kosztów naprawy urządzenie zostanie naprawione po czym odesłane pod wskazany adres. W przypadku sytuacji braku akceptacji kosztów naprawy Zgłaszający zostaje obciążony jedynie kosztami ekspertyzy po czym urządzenie zostaje odesłane na adres podany przez Zgłaszającego. W obu przypadkach koszty transportu ponosi Zgłaszający.

Koszt ekspertyzy:

(stawka VAT wynosi 23%)

  • elektronarzędzia ręczne: 40 zł + VAT,

  • maszyny stołowe: 60 zł + VAT,

  • spawarki, kompresory: 70 zł + VAT,

  • generatory: 80 zł + VAT. 

Wszelkie pozostałe informację zostały zawarte w regulaminie Sklepu